Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Szkolenia / Szkolenia Projektowanie 2D, 3D / CAD1: AutoCAD podstawowy

CAD1: AutoCAD podstawowy

Tryb: Szkolenie zamknięte / otwarte
Stopień kursu: Poziom podstawowy
Czas trwania: 3 dni – 24 godzin lekcyjnych
Liczba uczestników: maksymalnie 10
Cena szkolenia otwartego od osoby netto: 1150 PLN
Cena szkolenia zamkniętego: kontakt z działem Techniczno - Szkoleniowym

Wymagania wstępne dla uczestników

BRAK


Cel kursu:

 • Nabycie umiejętności posługiwania się programem,
 • przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w programie AutoCAD,
 • poznanie sposobów rysowania, opisu rysunku oraz metod wydruku,
 • poznanie zasad pracy w środowisku dwuwymiarowym (2D).

Program szkolenia:

 • I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU AUTOCAD
  • Interfejs programu : wstążka, szybki pasek narzędziowy, menu podręczne, wiersz poleceń, pasek stanu
  • Przesuwanie, powiększanie i pomniejszanie rysunku
 • II. NARZĘDZIA RYSUNKOWE
  • Linia - wprowadzanie długości - wartości względne i bezwzględne - przy użyciu współrzędnych biegunowych i kartezjańskich
  • Funkcja "Śledzenia"
  • Rysowanie prostokątów - wprowadzenie do operacji "Polilinii"
  • Okręgi, łuki, elipsy
  • Kreskowanie i wypełnianie obszarów
 • III. MODYFIKACJA OBIEKTÓW NA RYSUNKU
  • Narzędzia do zmiany położenia obiektów - przesuń, obrót
  • Narzędzia do powielania elementów - kopiuj, odsuń, szyk prostokątny i biegunowy, lustrzane odbicie
  • Narzędzia do edycji kształtu obiektów - rozciągnij, utnij, wydłuż, przerwij, fazuj, zaokrągl, rozbij, skaluj
 • IV. PRACA NA WARSTWACH
  • Tworzenie warstw
  • Edycja warstw
  • Sterowanie widocznością i blokowaniem warstw
 • V. ELEMENTY OPISOWE
  • Tekst - indeks górny i dolny, ułamki, style tekstu
  • Tabela - scalanie, wypełnianie, style tabeli
  • Wielolinia odniesienia - wstawianie, styl wielolinii
 • VI. WYMIAROWANIE
  • Wstawianie wymiarów liniowych, wyrównanych, kątowych, promienia i średnicy, współrzędnych
  • Wymiarowanie liniowe (ciąg wymiarowy) i od bazy
  • Sterowanie właściwościami wymiarów
  • Zarządzanie stylami wymiarowania
 • VII. PRACA NA BLOKACH
  • Tworzenie i edycja bloków
  • Wstawianie bloków
  • Bloki zewnętrzne
 • VIII. PRZYGOTOWANIE WYDRUKU
  • Ustawienie strony wydruku (wybór drukarki, formatu, stylu oraz skali wydruku)
  • Ustawienie skali rzutni
  • Wstawianie ramki i tabelki rysunkowej
  • Wydruk do PDF i DWF

W trakcie kursu uczestnicy:

 • zdobędą umiejętność posługiwania się narzędziami rysunkowymi i edycyjnymi,
 • zdobędą umiejętność posługiwania się funkcjami opisu projektu (wprowadzeniem tekstu, tabeli wymiarowania)
 • zdobędą wiedzę, dotyczącą metod wydruku i sposobów dopasowania opisów do skali wydruku
 • zapoznają się z narzędziami do tworzenia edycji bloków, czyli elementów bibliotecznych

Adresaci szkolenia:

 • początkujący użytkownicy programu AutoCAD
 • osoby, chcące poznać metodykę pracy w środowisku 2d AutoCAD

Zaprojektuj swoje szkolenie / zadaj pytanie

* - oznacza pola wymagane.
SEW-EURODRIVE